Competition Results

 

                                                          2018 - SIFAA YOUTH COMPETITION RESULTS

Category
1st Prize
2nd Prize
3rd Prize
Sub-Junior Vocal
Nikhilesh Ram
Nikhil Jayanty


Vidyut Ramakrishnan
Nadamai Madhu


Krishna Kammanadiminti
Sub-Junior Instrumental
Vishwajith Venkatesh
 
 
Sub-Junior Percussion
Darshana Srinivasan
Nikhil Jayanty
Krithin Visvesh
Junior Vocal
Shivani Sundaram
Janani Rajeshwer


Sai Saranya Varanasi
Vardhan Hari Ramanathan


Pallavi Tumuluru


Srinath Iyer


Tanvi Komaragiri
Junior Instrumental
Akhil Pramod
Dhanya Balasubramanian
Kavin Shanmugam Sankar
Junior Percussion
Vageesh Nanduri
 
 
Senior Vocal
Sriya Venkat
Maya Krishnamoorthy


Vedavarshini Raghavan
Anvi Charvu
Seniot Instrumental
Smriti Sridharan
Vinithra Sudhakar
Sriya Venkat
Senior Percussion
 
 
Sashank Ganapathiraju
Advanced Vocal
Hrishikesh Ram
Siri Rao


Manasi Krishna Kumar
 
Advanced Percussion
Samarth Rao - Kanjira
Samarth Rao - Mridangam
 

 

 

 

                                              2017 -SIFAA YOUTH COMPETITION RESULTS
Category 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
Sub-Junior Vocal Nikhil Jayanty Nikilesh Ram Krishna Kammanadiminti
Sai Saranya Varanasi
Sub-Junior Instrrumental     Tanvi Komaragiri
Sub-Junior Percussion Vageesh Nanduri Nikhil Jayanty  
Junior Vocal Shruthi Kunjur Shwetha Kunjur Ahana Chellamani
Sriya R Venkat Siri Rao
  Srinath Iyer
Junior Instrumental Sriya R Venkat Akhil Pramod Siri Rao
Junior Percussion Siddarth Rajaraman Nishant Sura Raam Raghav
Senior Vocal Hrishikesh Ram Divya Nataraj Srian Pedibhotla
Senior Instrumental Pranav Krishna Kumar Srian Pedibhotla Vinithra Sudhakar
Smriti Sridharan
Senior Percussion   Gaurav Sirdeshmukh  
Advanced Vocal and Instrumental Madhusudhan Vadlamani Sanjith Narayanan  
Shreyas Ashok
Advanced Percussion Eashwar Mahadevan    
Samarth Rao
 

 

                                                                    2016 RESULTS

Category 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
Junior Violin Srian Pedibhotla Pranav Krishnakumar Akhil Pramod
Junior Vocal Shruthi Kunjur

Shwetha Kunjur

Srian Pedibhotla

Shriya Komaragiri

Srinath Iyer

Junior Percussion Siddarth Rajaraman Karthik Nagaraj  
Senior Vocal Manasi Krishnakumar Divya Nataraj Namrata Rajaraman
Senior Violin     Vinithra Sudhakar
Senior Percussion (Mridangam) Samarth Rao Eashwar Mahadevan Gaurav Sirdeshmukh
Senior Kanjira        Samarth Rao